program
Výrobní program O firmě Certifikáty Reference Ceník Kontakty
1. Předizolované potrubní systémy
2. Ostatní výrobní sortiment
Používané materiály a systémy
Obvodové pláště objektů, střešní konstrukce, tepelná izolace podlah a stropů, prvky pro půdní vestavby, dodatečné zateplení objektů
3. Nadokenní roletový překlad
4. Meziokenní izolační vložka MIV IZO
Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí budov zásadním způsobem ovlivňují ekonomický provoz těchto objektů. Vlastní provozní náklady, při vzrůstajících cenách všech druhů energií, jsou limitním faktorem pro užití tepelně izolačních materiálů nejen v nové výstavbě. Proto naše firma zabývající se zpracováním polyuretanu, nabízí izolace v široké řadě provedení. Například pro splnění požadavků novelizované normy ČSN 73 0540.94 "Tepelná ochrana budov", která stanoví tepelný odpor obvodového zdiva R = 2 Wm²K, postačuje 60 mm tvrdého lehčeného polyuretanu. Je však nutné podotknout, že požadavky této normy neodpovídají evropskému standartu.

Velmi zjednodušeně lze říci, že záležitost normy je věc, která "nemá" bezprostřední dopad. Skutečnost je však poněkud odlišná, protože zvýšené náklady na vytápění, zejména při užití ušlechtilých druhů energií, pociťujeme všichni. Při jednoznačném směru vývoje cen, je třeba intenzivně zvažovat otázky zateplování staveb a to nejen obytných. Nesmíme zapomenout ani na životní prostředí, na které má zvýšená výroba, případně těžba nezvratné dopady. Právě těmto vlivům se dá zabránit kvalitní tepelnou izolací, která výrazně ovlivní všechny negativní aspekty.

Jak již bylo uvedeno, polyuretan patří k nejkvalitnějším tepelně izolačním materiálům, který je užitelný nejen při nově realizované výstavbě, ale i pro účely zateplování stávajících objektů, a to jak obytných tak i výrobních. Vedle tohoto užití je stejně vhodný pro chladírenské provozy, ať již chladírny, mrazírny, izotermické nástavby ap.

Jako tepelně izolační materiál je PUR vhodný zejména proto, že užitné vlastnosti jsou povýšeny skutečnostmi, které řada jiných tepelně izolačních materiálů nemá. Pokud uvedeme některé základní - pak nesublimuje, jako například polystyren, snese trvalou teplotní zátěž 100 °C, nenapadá jej ptactvo, hlodavci ani plíseň. Neposlední předností je také vysoká pevnost v tlaku.

Hlavní výhody při použití PUR desek:

1) Splnění požadavků tepelných norem na konstrukce budov
2) Snížení spotřeb energií
3) Zvýšení tepelné pohody obytných budov
4) Při zvyšování cen energií rychlá návratnost investic
5) Rychlá a snadná montáž desek a panelů
6) Ekologicky nezávadný bezfreonový polyuretan

« Monitorovací systém Používané materiály a systémy »