program
Výrobní program O firmě Certifikáty Reference Ceník Kontakty
1. Předizolované potrubní systémy
Úvod - všeobecné informace
Použité materiály
médiovodné potrubí
izolační vrstvy
vnější ochranné vrstvy
Potrubí a tvarovky
PIP 130 A, B, C
PIP 180 A, B, C
PIP 210, 240, 270
PIP 300 A, B, C
oblouky, odbočky, redukce, kompenzátory, pevné body
Příslušenství - prostupy, ukončení potrubí, dilatační polštáře
Montážní předpis pro spojování potrubí, konstrukce spojek
Bezpečnostní předpisy
Manipulace, skladování
Podklady pro projekční činnost
Zemní práce
Tepelné ztráty rozvodů - součinitel "k"
Tepelná dilatace PIP
Řešení tepelné dilatace
kompenzační útvary L, Z, U
tepelné předepnutí potrubí
axiální kompenzátory
Instalační délka, třecí síly, průřezy trubek
Monitorovací systém
2. Ostatní výrobní sortiment
3. Nadokenní roletový překlad
4. Meziokenní izolační vložka MIV IZO
IZO spol. s r.o. Bořetice vyrábí metodou vrstvené izolace předizolované potrubní systémy pro teploty do 300 °C. Z pohledu praktického užití je na rozdíl od PIP 130 nezbytné všechny dilatační pohyby vykompenzovat axiálními (případně kloubovými) kompenzátory. Pro užití v předizolovaném potrubí se používají axiální kompenzátory specielního provedení, tj. chráněné vnější vodicí trubkou s řadou zabezpečovacích prvků včetně axiálního vedení. Užití kloubových kompenzátorů pak vyžaduje specielní úpravu, která je předmětem patentovaného řešení firmy.

Na základě situace a výškového profilu firma zpracovává kladecí plán, kde vedle základního rozmístění kompenzátorů a pevných bodů jsou uvedeny i vypočtené hodnoty přestavných sil kompenzátorů, které musí tyto pevné body eliminovat.

Pokud kladecí plán zpracovává projektová organizace, vyhrazuje si firma IZO spol. s r. o. právo odsouhlasení tohoto kladecího plánu.

« Řešení tepelné dilatace - axiální kompenzátory
Instalační délka, třecí síly, průřezy trubek »