program
Výrobní program O firmě Certifikáty Reference Ceník Kontakty
1. Předizolované potrubní systémy
Úvod - všeobecné informace
Použité materiály
médiovodné potrubí
izolační vrstvy
vnější ochranné vrstvy
Potrubí a tvarovky
PIP 130 A, B, C
PIP 180 A, B, C
PIP 210, 240, 270
PIP 300 A, B, C
oblouky, odbočky, redukce, kompenzátory, pevné body
Příslušenství - prostupy, ukončení potrubí, dilatační polštáře
Montážní předpis pro spojování potrubí, konstrukce spojek
Bezpečnostní předpisy
Manipulace, skladování
Podklady pro projekční činnost
Zemní práce
Tepelné ztráty rozvodů - součinitel "k"
Tepelná dilatace PIP
Řešení tepelné dilatace
kompenzační útvary L, Z, U
tepelné předepnutí potrubí
parní rozvody
Instalační délka, třecí síly, průřezy trubek
Monitorovací systém
2. Ostatní výrobní sortiment
3. Nadokenní roletový překlad
4. Meziokenní izolační vložka MIV IZO
a) Ke kompenzaci dilatačních pohybů je možné užít i "klasické" axiální kompenzátory. Při tomto řešení je však nezbytné respektovat skutečnost, že předizolované potrubí tvoří kompaktní celek a z tohoto pohledu při velkém dilatačním kroku může dojít k překročení střihového napětí v izolační vrstvě. Z tohoto důvodu se v trase používají kluzné fólie mezi ocelovou trubkou a izolací, umístěné ve vedení dle konstrukčních a teplotních podmínek v místech největšího pohybu potrubí.

b) Častěji používané axiální kompenzátory jsou tzv. odlehčovače (axiální kompenzátory s malým zdvihem). V trase jsou užity pro úseky, kde dosáhnou plného zdvihu (zavření) při Tp. Tím zachytí dilataci, kterou by museli kompenzovat dilatační polštáře nebo předpětí a zajistí, že teploty nad TP a jejich výkyvy se projeví jako napětí v trubce a nikoliv jako pohyb. Odlehčovače se osazují do jednotlivých úseků dle výpočtu!


Umístění axiálních kompenzátorů s malým zdvihem (odlehčovačů) v trase potrubí.
Lamax - je ovlivněna montážními a teplotními podmínkami

« Řešení tepelné dilatace - tepelné předepnutí potrubí
Řešení tepelné dilatace - parní rozvody »