program
Výrobní program O firmě Certifikáty Reference Ceník Kontakty
1. Předizolované potrubní systémy
Úvod - všeobecné informace
Použité materiály
médiovodné potrubí
izolační vrstvy
vnější ochranné vrstvy
Potrubí a tvarovky
PIP 130 A, B, C
PIP 180 A, B, C
PIP 210, 240, 270
PIP 300 A, B, C
oblouky, odbočky, redukce, kompenzátory, pevné body
Příslušenství - prostupy, ukončení potrubí, dilatační polštáře
Montážní předpis pro spojování potrubí, konstrukce spojek
Bezpečnostní předpisy
Manipulace, skladování
Podklady pro projekční činnost
Zemní práce
Tepelné ztráty rozvodů - součinitel "k"
Tepelná dilatace PIP
kompenzační útvary L, Z, U
tepelné předepnutí potrubí
axiální kompenzátory
parní rozvody
Instalační délka, třecí síly, průřezy trubek
Monitorovací systém
2. Ostatní výrobní sortiment
3. Nadokenní roletový překlad
4. Meziokenní izolační vložka MIV IZO
Tepelnou dilataci potrubí lze řešit několika způsoby:

1) Využitím kompenzačních útvarů L, Z, U
2) Tepelné předpínání potrubí
3) Kompenzace s využitím axiálních kompenzátorů

Na přímém potrubí ve vzdálenosti ti existují tzv. "zdánlivé" pevné body - místa, ve kterých se potrubí vlivem změny teploty při stejných výchozích podmínkách (stejná hloubka uložení, třecí síla, ...) nepohybuje. V ideálním případě, při splnění uvedených předpokladů, je tento bod umístěn uprostřed.

Pro výpočet vzdálenosti "zdánlivého" pevného bodu:

Lp
L . h1

h1 + h2
        [m] 
kde:  L  -  délka úseku potrubí [m]
h1  -  výška krycí vrstvy na počátku   [m]
h2  -  výška krycí vrstvy na konci [m]

« Tepelná dilatace PIP Řešení tepelné dilatace - kompenzační útvary L, Z, U »