program
Výrobní program O firmě Certifikáty Reference Ceník Kontakty
1. Předizolované potrubní systémy
Úvod - všeobecné informace
Použité materiály
médiovodné potrubí
izolační vrstvy
vnější ochranné vrstvy
Potrubí a tvarovky
PIP 130 A, B, C
PIP 180 A, B, C
PIP 210, 240, 270
PIP 300 A, B, C
oblouky, odbočky, redukce, kompenzátory, pevné body
Příslušenství - prostupy, ukončení potrubí, dilatační polštáře
Montážní předpis pro spojování potrubí, konstrukce spojek
Bezpečnostní předpisy
Manipulace, skladování
Podklady pro projekční činnost
Zemní práce
Tepelná dilatace PIP
Řešení tepelné dilatace
kompenzační útvary L, Z, U
tepelné předepnutí potrubí
axiální kompenzátory
parní rozvody
Instalační délka, třecí síly, průřezy trubek
Monitorovací systém
2. Ostatní výrobní sortiment
3. Nadokenní roletový překlad
4. Meziokenní izolační vložka MIV IZO
Navrhovaná tepelná izolace dle ČSN 38 3350 jako hospodárná zpravidla odpovídá době realizace. Je však žádoucí tuto posuzovat i z pohledu vývoje cenových relací přenášené energie.

Tepelné ztráty samostatně položené trubky

Q =  Δ T
     [Wm-1]

Rc
kde: Δ T = Tm - Tz,  tj. rozdíl teploty média Tm (případně střední teploty média) a teploty zeminy Tz, při celoročním provozu 10 °C, při provozu po dobu topné sezóny 5 °C.

Při uložení do malé hloubky to je poměr:  hloubka uložení osy potrubí
 < 1,25

vnější průměr potrubí

jako výpočtovou teplotu použijeme střední roční teploty vzduchu v dané oblasti.

Rc - součet všech tepelných odporů předizolovaného potrubí:

Rc = 
1

2π . λPUR
 . ln 
DPUR

dPUR
 + 
1

2π . λPE
 . ln 
DPE

dPE
 + 
1

2π.λz
 . ln 
4h

DPE
    [°KmW-1] 

kde:  λPUR  =  součinitel měrné tep. vodivosti (výpočtový) tepelné izolace = 0,03 Wm-1K-1
λPE  =  součinitel měrné tepelné vodivosti pláště HD-PE = 0,43 Wm-1K-1
λz  =  součinitel měrné tepelné vodivosti zeminy = 0,8 - 2,0 Wm-1K-1
DPUR  =  vnější průměr izolační vrstvy [m]
dPUR  =  vnitřní průměr izolační vrstvy [m]
DPE  =  vnější průměr chráničky HD-PE [m]
dPE  =  vnitřní průměr chráničky HD-PE [m]
h  =  výška krycí vrstvy od osy potrubí [m]

Pro klasické uložení, tj. přívod a zpátečku, je třeba respektovat vzájemné vlivy a stanovit podružný tepelný odpor


kde b = osová vzdálenost dvou potrubí [m]

Celková ztráta dvoutrubního rozvodu

Qc = Q1 + Q2      [Wm-1]

Q1 = 
ΔT1Rc1 - ΔT2Rc1

R2c - R2m
    [Wm-1]    ;     Q2 = 
ΔT2 . Rc1 - ΔT1 . Rc1

R2c - R2m
    [Wm-1] 

Při výpočtu celkového odporu byl zanedbán odpor mezi médiem a potrubím a tepelný odpor ocelového potrubí.

Pokud se jedná o stejné dimenze předizolovaného potrubí, včetně stejné tloušťky izolace, platí:

Rc1 = Rc2

Při výpočtu předizolovaných potrubí pro teploty 180 °C a 300 °C platí vzorec:

Rc = 
1

2π . λR
 . ln 
DR

dR
 + 
1

2π . λPUR
 . ln 
DPUR

dPUR
 + 
1

2π.λPE
 . ln 
DPE

dPE
 + 
 + 
1

2π.λz
 . ln 
4h

DPE
    [KmW-1] 

kde:  λR  -  součinitel měrné tepelné vodivosti min. vrstvy = 0,035 Wm-1K-1
DR  -  vnější průměr první izolační vrstvy
dR  -  vnitřní průměr první izolační vrstvy

Příklad výpočtu tepelných ztrát s užitím tabulky s koeficienty prostupu tepla "k"

Provedení:    přívod + zpátečka    90/70 °C
teplota zeminy    10 °C

Q = k . (tpř + tzp - 2tz)          [Wm-1]

Pro uvedený příklad: DN 100/200
                                         Q = 0,283 . (90 + 70 - 20) = 39,62 Wm-1

Předizolované potrubí PIP 130 - provedení A, B, C

DN [mm] D [mm] k [Wm-1K-1]
A     B     C A         B         C
20 90 / 110 / 125 0,150 / 0,129 / 0,119
25 90 / 110 / 125 0,182 / 0,153 / 0,138
32 110 / 125 / 140 0,187 / 0,166 / 0,152
40 110 / 125 / 140 0,217 / 0,188 / 0,170
50 125 / 140 / 160 0,243 / 0,212 / 0,184
65 140 / 160 / 180 0,286 / 0,238 / 0,207
80 160 / 180 / 200 0,296 / 0,249 / 0,219
100 200 / 225 / 250 0,283 / 0,241 / 0,213
100 200 / 225 / 250 0,310 / 0,260 / 0,228
125 225 / 250 / 280 0,332 / 0,279 / 0,240
125 225 / 250 / 280 0,363 / 0,301 / 0,255
150 250 / 280 / 315 0,379 / 0,310 / 0,260
150 250 / 280 / 315 0,432 / 0,342 / 0,282
175 280 / 315 / 355 0,463 / 0,359 / 0,293
200 315 / 350 / 400 0,467 / 0,362 / 0,295
250 400 / 450 / 500 0,448 / 0,353 / 0,295
300 450 / 500 / 560 0,519 / 0,404 / 0,326
350 500 / 560 / 630 0,505 / 0,388 / 0,313
400 560 / 630 / 710 0,536 / 0,403 / 0,322
450 630 / 710 / 800 0,538 / 0,402 / 0,321
500 710 / 800 / 900 0,520 / 0,392 / 0,320

Předizolované potrubí PIP 180 - provedení A, B, C

DN [mm] D [mm] k [Wm-1K-1]
A     B     C A         B         C
20 160 / 180 / 200 0,115 / 0,107 / 0,101
25 160 / 180 / 200 0,132 / 0,121 / 0,114
32 180 / 200 / 225 0,140 / 0,130 / 0,120
40 180 / 200/ 225 0,154 / 0,142 / 0,130
50 200 / 225 / 250 0,167 / 0,152 / 0,140
65 225 / 250 / 280 0,183 / 0,166 / 0,152
80 250 / 280 / 315 0,191 / 0,172 / 0,155
100 280 / 315 / 350 0,206 / 0,183 / 0,164
100 280 / 315 / 350 0,218 / 0,193 / 0,172
125 315 / 350 / 400 0,226 / 0,198 / 0,176
125 315 / 350 / 400 0,239 / 0,208 / 0,184
150 355 / 400 / 450 0,241 / 0,209 / 0,185
150 355 / 400 / 450 0,259 / 0,223 / 0,196
175 400 / 450 / 500 0,265 / 0,228 / 0,203
200 400 / 450 / 500 0,317 / 0,265 / 0,232
250 450 / 500 / 560 0,379 / 0,314 / 0,264
300 500 / 560 / 630 0,433 / 0,347 / 0,284

Předizolované potrubí PIP 210, 240, 270

DN [mm] D [mm] k [Wm-1K-1]
210  240  270 210  240  270
20 180 / 200 / 225 0,109 / 0,104 / 0,099
25 180 / 200 / 225 0,123 / 0,117 / 0,110
32 200 / 225 / 250 0,132 / 0,124 / 0,117
40 200 / 225 / 250 0,144 / 0,134 / 0,126
50 225 / 250 / 280 0,154 / 0,144 / 0,134
65 250 / 280 / 315 0,169 / 0,156 / 0,143
80 280 / 315 / 315 0,174 / 0,159 / 0,161
100 315 / 355 / 355 0,185 / 0,168 / 0,170
100 315 / 355 / 355 0,195 / 0,176 / 0,178
125 355 / 400 / 400 0,201 / 0,180 / 0,182
125 355 / 400 / 400 0,211 / 0,189 / 0,191
150 400 / 450 / 450 0,212 / 0,190 / 0,191
150 400 / 450 / 450 0,226 / 0,200 / 0,202
175 450 / 500 / 500 0,231 / 0,207 / 0,209
200 450 / 500 / 500 0,269 / 0,237 / 0,239
250 500 / 560 / 560 0,317 / 0,270 / 0,273
300 560 / 630 / 630 0,349 / 0,289 / 0,293

Předizolované potrubí PIP 300 - provedení A, B, C

DN [mm] D [mm] k [Wm-1K-1]
A     B     C A         B         C
20 225 / 250 / 280 0,099 / 0,094 / 0,089
25 250 / 280 / 315 0,105 / 0,099 / 0,093
32 250 / 280 / 315 0,118 / 0,110 / 0,103
40 280 / 315 / 355 0,118 / 0,110 / 0,103
50 280 / 315 / 355 0,138 / 0,125 / 0,116
65 315 / 355 / 400 0,145 / 0,133 / 0,123
80 315 / 355 / 400 0,163 / 0,148 / 0,135
100 355 / 400 / 450 0,175 / 0,155 / 0,142
100 355 / 400 / 450 0,180 / 0,162 / 0,147
125 400 / 450 / 500 0,184 / 0,165 / 0,151
125 400 / 450 / 500 0,192 / 0,172 / 0,157
150 450 / 500 / 560 0,193 / 0,175 / 0,158
150 450 / 500 / 560 0,204 / 0,184 / 0,166
175 500 / 560 / 630 0,211 / 0,188 / 0,168
200 500 / 560 / 630 0,242 / 0,211 / 0,187
250 560 / 630 / 710 0,276 / 0,236 / 0,205
300 630 / 710 / 800 0,296 / 0,249 / 0,216

« Zemní práce Tepelná dilatace PIP »