program
Výrobní program O firmě Certifikáty Reference Ceník Kontakty
1. Předizolované potrubní systémy
Úvod - všeobecné informace
Použité materiály
médiovodné potrubí
izolační vrstvy
vnější ochranné vrstvy
Potrubí a tvarovky
PIP 130 A, B, C
PIP 180 A, B, C
PIP 210, 240, 270
PIP 300 A, B, C
oblouky, odbočky, redukce, kompenzátory, pevné body
Příslušenství - prostupy, ukončení potrubí, dilatační polštáře
Montážní předpis pro spojování potrubí, konstrukce spojek
Bezpečnostní předpisy
Podklady pro projekční činnost
Zemní práce
Tepelné ztráty rozvodů - součinitel "k"
Tepelná dilatace PIP
Řešení tepelné dilatace
kompenzační útvary L, Z, U
tepelné předepnutí potrubí
axiální kompenzátory
parní rozvody
Instalační délka, třecí síly, průřezy trubek
Monitorovací systém
2. Ostatní výrobní sortiment
3. Nadokenní roletový překlad
4. Meziokenní izolační vložka MIV IZO
Se surovinami k výrobě tvrdého lehčeného polyuretanu je nutné zacházet následujícím způsobem:

1) Jako s látkami hořlavými
2) Jako s ostatními jedy (izokyanáty)

Manipulace a skladování

S předizolovaným potrubím lze manipulovat ručně, pomocí vysokozdvižného vozíku, autojeřábu, případně jiným zvedacím zařízením. Z důvodu možnosti poškození ochranné vrstvy je zakázáno používat ocelová lana, řetězy ap.

K vlastní manipulaci, tj. při nakládce, transportu, vykládce, skladování a montáži, je nutné zamezit poškození PE pláště. K těmto úkonům je nutné používat textilní nebo syntetické manipulační pásy. Nakládku předizolovaného potrubí zajišťuje výrobce a expedice se provádí nákladními auty, případně železničními vagóny.

Při skladování u odběratele musí být předizolované potrubí skladováno minimálně na rovné zpevněné ploše zbavené ostrých předmětů, které by mohly poškodit ochranný plášť. Vhodnější je zastřešená plocha, zejména pro PIP vybavené monitorovacími vodiči. Pro skladování předizolovaného potrubí pro teploty 180 a 300 °C je zastřešená plocha nezbytná. Stejně tak příslušenství, jako jsou dilatační polštáře, spojky ap., je nutné skladovat v suchých prostorách. Polyuretan pro dopěnění spojek musí být umístěn v temperovaných skladech - nesmí zmrznout. Tyto prostory musí odpovídat "Bezpečnostnímu předpisu".

PIP lze skladovat do výšky maximálně 1,5 m řádně po straně zabezpečené.

Tvarovky se skladují za stejných podmínek, ale pouze v jedné vrstvě.

« Bezpečnostní předpisy Podklady pro projekční činnost »