program
Výrobní program O firmě Certifikáty Reference Ceník Kontakty
1. Předizolované potrubní systémy
Úvod - všeobecné informace
Použité materiály
médiovodné potrubí
izolační vrstvy
vnější ochranné vrstvy
Potrubí a tvarovky
PIP 130 A, B, C
PIP 180 A, B, C
PIP 210, 240, 270
PIP 300 A, B, C
oblouky, odbočky, redukce, kompenzátory, pevné body
Montážní předpis pro spojování potrubí, konstrukce spojek
Bezpečnostní předpisy
Manipulace, skladování
Podklady pro projekční činnost
Zemní práce
Tepelné ztráty rozvodů - součinitel "k"
Tepelná dilatace PIP
Řešení tepelné dilatace
kompenzační útvary L, Z, U
tepelné předepnutí potrubí
axiální kompenzátory
parní rozvody
Instalační délka, třecí síly, průřezy trubek
Monitorovací systém
2. Ostatní výrobní sortiment
3. Nadokenní roletový překlad
4. Meziokenní izolační vložka MIV IZO
Při průchodu PIP zdí se k utěsnění používá labyrintového těsnění typu TAYLOR-SEAL složeného z pryžových segmentů, šroubů a podložek. Typ a počet segmentů je odvislý od vnějšího průměru PIP a vnitřního otvoru ve zdi.

Minimální průměr otvoru ve zdi: průměr chráničky + 50 mm, tj. průměr objímky pro utěsnění

Těsnění je odolné stárnutí, vodě, světlu, vzduchu a chemickým vlivům. Je určeno pro průměr potrubí v rozsahu DN 15 až DN 300.

Těsnění vyhovuje přetlaku vody 1,4 bar.

Ukončení potrubí slouží k ochraně před vniknutím vlhkosti do izolace na konci potrubí uvnitř budov a objektů.
Používají se dva základní typy podle teploty média
- do 140 °C - smršťovací ukončovací manžety DHEC
- do 300 °C - ukončovací manžety konstrukce IZO
Typy a velikost jsou závislé na průměru médiovodného potrubí a chráničky.

Koncová ucpávka se užívá k dočasnému uzavření konců potrubí v zemi.
Konstrukce dle teploty a průměru potrubí.

Dilatační polštáře

Používají se při bezkanálovém uložení ke kompenzaci tepelné dilatace potrubí - jednotlivých prvků, tj. kompenzátorů typu U, L, Z, dále u odboček, armatur atd.

Na základě výpočtu tepelné dilatace se polštáře o základní tloušťce 40 mm přikládají i v několika vrstvách na určenou délku potrubí.

Používají se dilatační polštáře dvou základních materiálů:
- pěnového PE
- polyuretanové "studené pěny"

Základní rozměr 1000 mm x "výška" chráničky.

« Potrubí a tvarovky - oblouky, odbočky, redukce, kompenzátory, pevné body
Montážní předpis pro spojování potrubí, konstrukce spojek »