program
Výrobní program O firmě Certifikáty Reference Ceník Kontakty
1. Předizolované potrubní systémy
Úvod - všeobecné informace
Použité materiály
médiovodné potrubí
izolační vrstvy
vnější ochranné vrstvy
Potrubí a tvarovky
PIP 130 A, B, C
PIP 180 A, B, C
PIP 210, 240, 270
PIP 300 A, B, C
Příslušenství - prostupy, ukončení potrubí, dilatační polštáře
Montážní předpis pro spojování potrubí, konstrukce spojek
Bezpečnostní předpisy
Manipulace, skladování
Podklady pro projekční činnost
Zemní práce
Tepelné ztráty rozvodů - součinitel "k"
Tepelná dilatace PIP
Řešení tepelné dilatace
kompenzační útvary L, Z, U
tepelné předepnutí potrubí
axiální kompenzátory
parní rozvody
Instalační délka, třecí síly, průřezy trubek
Monitorovací systém
2. Ostatní výrobní sortiment
3. Nadokenní roletový překlad
4. Meziokenní izolační vložka MIV IZOZákladní řada oblouků pro PIP 130, PIP 180 a PIP 300 je vyráběna shodně s DN potrubí.

Úhlová řada 30°, 45°, 60°, 90°, dle požadavku odběratelů i v jiných úhlových mírách a délkách ramen.

DN 20 25 32 40 50 65 80 100 125
Lramen 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
mm x x x x x x x x x

DN 150 200 250 300 350 400 450 500
Lramen 1000 x x x x x x x
mm x 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500T - odbočka

Základní řada odboček v provedení PIP 130, PIP 180 a PIP 300 je vyráběna shodně s rozměrovou řadou potrubí.

Převýšení mezi spodní hranou pláště odbočky a horní hranou pláště hlavního potrubí je 50 mm.

Standardní délky ramen vyráběné dle DN:   do   DN 250   L1 = 1500mm
L2 = 1000 mm
DN 300   L1 = 2000 mm
L2 = 1500 mm

Napojovací úhel α jednotně 45°.

Rozměrová řada
DN 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400 450 500
20                                
25                              
32                            
40                          
50                        
65                      
80                    
100                  
125                
150              
200            
250          
300        
350      
400    
450  
500

Odbočka paralelní

Rozměrová řada
DN L1 L2 h
mm mm mm mm
20 1500 750 50
25 1500 750 50
32 1500 750 50
40 1500 750 50
50 1500 750 50
65 1500 750 50
80 1500 750 50
100 1500 750 50
125 1500 750 50
150 1500 750 100
200 1500 750 100
250 1500 750 100
300 1500 750 100
350 1500 750 100
400 1500 750 100
450 1500 750 100
500 1500 750 100

Základní řada odboček v provedení PIP 130, PIP 180 a PIP 300 je vyráběna shodně s rozměrovou řadou potrubí.Vyrábí se ve stejné rozměrové řadě jako T odbočka.Redukce jsou standardně vyráběny v L = 1000 mm.
Dle požadavku lze redukce osadit přímo do odboček nebo T kusů.

Rozměrová řada
DN 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400 500
25                              
32                            
40                          
50                        
65                      
80                    
100                  
125                
150              
200            
250          
300        
350      
400    
450  
500Předizolované axiální kompenzátory se vyrábí v základní délce 3000 mm. Pro PIP 130 se používají kompenzátory axiální jednočinné a axiální kompenzátory s malým zdvihem. Pro PIP 180 a PIP 300 kompenzátory axiální, případně po dohodě s výrobcem kompenzátory kloubové vyžadující specielní provedení izolace, včetně axiálního vedení.
Kompenzátory se dodávají předepnuté o 50 %.

Protože axiální kompenzátory jsou vybaveny vedle vnější ochranné trubky i vnitřní vodící trubkou, je nezbytné dodržet směr napojení, který je vyznačen šipkou na plášti (chráničce).Dodává se ve dvou provedeních, tj. pevný bod pro PIP 130 a dále provedení s přerušeným tepelným mostem pro PIP 180 a PIP 300.

Pevné body se vyrábějí v základní délce  do  DN 300 L = 2500 mm
 nad  DN 300 L = 3000 mm

Pro PB umístěné v lomových bodech platí základní rozměrová řada jako u oblouků.

Přesah kotevního prstence t = 75 mm, síla dle DN.

Pevné body jsou zality v betonových blocích, které umožňují bezpečné ukotvení potrubí.
Uzavírací, odvzdušňovací a vypouštěcí ventily lze řešit též předizolovanými armaturami:
délka L je pro všechny DN jednotná L = 1 m
výška h je závislá na typu použité armatury, kterou zákazník individuelně projedná s výrobcemPevné body se používají k jednoznačnému fixování potrubí.

Pevné body je nutno použít všude tam, kde prodloužení (dilatace) nesmí ze statických důvodů způsobit překročení určité hodnoty tlakových a teplotních zatížení, (např. v dlouhých úsecích, před lomovými body s malými úhly, příliš malými dilatačními rameny, před odbočkami apod.)

U parních rozvodů vymezují úseky pro užití kompenzátorů.

Zásadně se pevné body používají u potrubí s častými změnami teploty, aby se zamezilo pohybování celého potrubního úseku.

ocel. tr. betonový blok armování
DN H min B min L min průměr mm kusů
20 500 1000 800 8 2
25 500 1000 800 8 2
32 500 1000 800 8 2
40 500 1000 800 8 2
50 600 1000 800 8 2
65 800 1200 900 8 2
80 800 1400 1000 8 2
100 800 1500 1200 8 2
125 1000 1600 1400 8 2
150 1000 1800 1600 8 4
200 1100 2000 2000 10 6
250 1200 2400 2200 10 6
Rozměry platí pro dvoutrubní rozměry. Vyšší dimenze se řeší individuálně pro každý případ.

Uvedené rozměry závisejí na vznikajících silách na pevný bod a na současných místních půdních vlastnostech - nejsou tedy závazné. Všeobecně se uvažuje přípustné zatížení plochy zeminou, střední hodnota 150 kN/m2.

Podrobnější výpočty a určení rozměrů betonového bloku jsou dle požadavku součástí řešení naší firmou.

« Potrubí a tvarovky - PIP 300 A, B, C
Příslušenství - prostupy, ukončení potrubí, dilatační polštáře »