program
Výrobní program O firmě Certifikáty Reference Ceník Kontakty
1. Předizolované potrubní systémy
Úvod - všeobecné informace
Použité materiály
médiovodné potrubí
izolační vrstvy
vnější ochranné vrstvy
PIP 130 A, B, C
PIP 180 A, B, C
PIP 210, 240, 270
PIP 300 A, B, C
oblouky, odbočky, redukce, kompenzátory, pevné body
Příslušenství - prostupy, ukončení potrubí, dilatační polštáře
Montážní předpis pro spojování potrubí, konstrukce spojek
Bezpečnostní předpisy
Manipulace, skladování
Podklady pro projekční činnost
Zemní práce
Tepelné ztráty rozvodů - součinitel "k"
Tepelná dilatace PIP
Řešení tepelné dilatace
kompenzační útvary L, Z, U
tepelné předepnutí potrubí
axiální kompenzátory
parní rozvody
Instalační délka, třecí síly, průřezy trubek
Monitorovací systém
2. Ostatní výrobní sortiment
3. Nadokenní roletový překlad
4. Meziokenní izolační vložka MIV IZO
Předizolované potrubní systémy jsou vyráběny v provedení "A", "B", "C" pro:

PIP 130 do 140 °C
PIP 180 do 180 °C
PIP 300 do 300 °C

Použitá technologie umožňuje individuálně vyrábět i teplotní meziřady, např.:

do 210 °C
do 240 °C
do 270 °C

Výrobní program zahrnuje dodávky všech předizolovaných komponentů potřebných pro kompletaci tepelných rozvodů, tj.:

Potrubí
Oblouky
Odbočky
Redukce
Kompenzátory
Pevné body
Armatury
Prostupy, ukončení potrubí, dilatační polštáře
Alternativní komponenty

« Použité materiály - vnější ochranné vrstvy
Potrubí a tvarovky - PIP 130 A, B, C »