program
Výrobní program O firmě Certifikáty Reference Ceník Kontakty
1. Předizolované potrubní systémy
Úvod - všeobecné informace
Použité materiály
médiovodné potrubí
izolační vrstvy
Potrubí a tvarovky
PIP 130 A, B, C
PIP 180 A, B, C
PIP 210, 240, 270
PIP 300 A, B, C
oblouky, odbočky, redukce, kompenzátory, pevné body
Příslušenství - prostupy, ukončení potrubí, dilatační polštáře
Montážní předpis pro spojování potrubí, konstrukce spojek
Bezpečnostní předpisy
Manipulace, skladování
Podklady pro projekční činnost
Zemní práce
Tepelné ztráty rozvodů - součinitel "k"
Tepelná dilatace PIP
Řešení tepelné dilatace
kompenzační útvary L, Z, U
tepelné předepnutí potrubí
axiální kompenzátory
parní rozvody
Instalační délka, třecí síly, průřezy trubek
Monitorovací systém
2. Ostatní výrobní sortiment
3. Nadokenní roletový překlad
4. Meziokenní izolační vložka MIV IZO

Vnější ochranná vrstva

Plastové potrubí pro uložení do země:

Pro uložení do země slouží provedení, kde se jako "chránička" používá plastová trubka vyrobená z HD-PE. Tato vrstva zpevňuje tepelně izolační materiál. Chránička HD-PE splňuje EN 253.

D s L M
mm mm m kg/m
90 2,2 6 0,58
110 2,5 6 0,81
125 2,5 6 0,92
140 3 6, 12 1,24
160 3 6, 12 1,42
180 3 6, 12 1,6
200 3,2 6, 12 1,9
225 3,5 6, 12 2,34
250 3,9 6, 12 2,89
315 4,9 6, 12 4,58
355 5,6 6, 12 5,9
400 6,3 6, 12 7,48
450 7 6, 12 9,35
500 7,8 6, 12 11,25
560 8,8 6, 12 14,79
630 9,8 6, 12 18,33
710 11,1 6, 12 23,4
800 15,7 6, 12 37,14
900 17,6 6, 12 46,83

Charakteristika materiálu:
objemová hmotnost 0,96 kg.dm-3
pevnost v tlaku 24 N.mm-2
koeficient tep. roztaž.     a       1,8.10-4K-1
prodloužení při přetržení 350 %
koef. tep. vodivosti     l       0,43 Wm-1K-1

Spiropotrubí pro nadzemní rozvody:

Tvoří ochranný plášť povrchových rozvodů. Dle charakteru prostředí lze užít různých druhů materiálů. Základní provedení - pozinkovaný plech tl. 0,6 mm. Výhodou tohoto provedení je nejen kvalitní izolace, ale především podstatně větší mechanická odolnost oproti dodatečně upevňovaným krycím plechům.
Materiál - ocel 11 321.21 pozinkovaná (případně nerez, Al).

DN 100 125 140 160 180 200 225 250 280 300
s 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,8
kg/m 1,61 2,05 2,32 2,65 2,98 3,36 3,78 4,2 4,7 6,24

DN 315 355 400 450 500 560 630 710 800 900
s 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 1 1 1 1
kg/m 7,07 7,32 8,25 9,35 10,4 11,55 15,5 21 26,5 34

« Použité materiály - izolační vrstvy Potrubí a tvarovky »