program
Výrobní program O firmě Certifikáty Reference Ceník Kontakty
1. Předizolované potrubní systémy
Úvod - všeobecné informace
Použité materiály
médiovodné potrubí
vnější ochranné vrstvy
Potrubí a tvarovky
PIP 130 A, B, C
PIP 180 A, B, C
PIP 210, 240, 270
PIP 300 A, B, C
oblouky, odbočky, redukce, kompenzátory, pevné body
Příslušenství - prostupy, ukončení potrubí, dilatační polštáře
Montážní předpis pro spojování potrubí, konstrukce spojek
Bezpečnostní předpisy
Manipulace, skladování
Podklady pro projekční činnost
Zemní práce
Tepelné ztráty rozvodů - součinitel "k"
Tepelná dilatace PIP
Řešení tepelné dilatace
kompenzační útvary L, Z, U
tepelné předepnutí potrubí
axiální kompenzátory
parní rozvody
Instalační délka, třecí síly, průřezy trubek
Monitorovací systém
2. Ostatní výrobní sortiment
3. Nadokenní roletový překlad
4. Meziokenní izolační vložka MIV IZO


Tvrdá polyuretanová pěna - PUR:

V základním provedení PIP 130 slouží jako tvrdá polyuretanová pěna splňující EN 253, osvědčena Hannoverskou zkušebnou. Jedná se o tepelně izolační materiál vyrobený adiční reakcí izokyanátu a polyolu. Naše firma používá bezfreonové systémy nadouvané CO2.

Charakteristika materiálu:
objemová hmotnost 75 ± 5 kg.m-3
pevnost v tlaku 0,45 N.mm-2
tepelná odolnost -200 ÷ +140 °C
nasákavost max. 5,5 %
uzavřenost buněk 94 %
nadouvadlo CO2
koeficient tepelné vodivosti     λ       0,03 Wm-1K-1

Impregnovaná minerální vlna:

Pro teploty nad 140 °C se používá vrstvená izolace, kde první izolační vrstvu na médiovodném potrubí tvoří impregnovaná minerální vlna. Teplota na přechodu hydrofobizované minerální vlny - PUR dosahuje max. 120 °C.

Charakteristika materiálu:
objemová hmotnost 150 ± 5 kg.m-3
pevnost v tlaku 0,3 N.mm-2
nasákavost 1 %
bod tání vláken 1000 °C
koeficient tepelné vodivosti     λ       0,035 Wm-1K-1

« Použité materiály - médiovodné potrubí
Použité materiály - vnější ochranné vrstvy »