program
Výrobní program O firmě Certifikáty Reference Ceník Kontakty
1. Předizolované potrubní systémy
Použité materiály
médiovodné potrubí
izolační vrstvy
vnější ochranné vrstvy
Potrubí a tvarovky
PIP 130 A, B, C
PIP 180 A, B, C
PIP 210, 240, 270
PIP 300 A, B, C
oblouky, odbočky, redukce, kompenzátory, pevné body
Příslušenství - prostupy, ukončení potrubí, dilatační polštáře
Montážní předpis pro spojování potrubí, konstrukce spojek
Bezpečnostní předpisy
Manipulace, skladování
Podklady pro projekční činnost
Zemní práce
Tepelné ztráty rozvodů - součinitel "k"
Tepelná dilatace PIP
Řešení tepelné dilatace
kompenzační útvary L, Z, U
tepelné předepnutí potrubí
axiální kompenzátory
parní rozvody
Instalační délka, třecí síly, průřezy trubek
Monitorovací systém
2. Ostatní výrobní sortiment
3. Nadokenní roletový překlad
4. Meziokenní izolační vložka MIV IZO
Firma IZO spol. s r. o. Bořetice vyrábí předizolované potrubní systémy, které zahrnují vedle samotného potrubí také oblouky, odbočky, armatury, kompenzátory, pevné body a ostatní příslušenství včetně monitorovacího systému. Tento sortiment umožňuje hospodárně řešit rozvody tepla, chladu, případně i jiných médií v kompletním provedení, tzn. podzemní bezkanálové uložení, ale i povrchové rozvody.

Předizolované systémy vyráběné ve standardním provedení pro média od -200 °C do +140 °C splňují normy platné pro tento druh výrobku, tj. ČSN - EN 253, 448, 488 a 489.

Základní řada bezkanálového provedení umožňuje vypustit pracné a nákladné budování betonových kanálů. Povrchové provedení ve spiropotrubí vyniká obdobně velmi kvalitní izolací, vysokou pevností a tím i odolností proti poškození.

Základní vlastnosti a výhody oproti klasicky prováděným energetickým rozvodům v kanálech:

1. Podstatně nižší náklady na zemní práce (užší profil, menší hloubka)
2. Výrazné zkrácení doby výstavby
3. Snížení energetických ztrát použitím kvalitní izolace
4. Ochrana životního prostředí použitím bezfreonových PUR systémů
5. Životnost minimálně 30 let
6. Rozsah užití dle teplotního zatížení 140, 180 až 300 °C
7. Možnost volby tloušťky izolace
8. Maximální prefabrikace a zjednodušení montážních prací
9. Nižší přepravní náklady
10. Nižší provozní náklady a náklady na údržbu
11. Snadná kontrola a lokalizace závad instalací monitorovacího systému
12. Kompletnost nabídky komponentů naší firmou zjednodušuje zákazníkovi realizační záměry
13. Krátké dodací lhůty, operativnost

IZO spol. s r. o. Bořetice je ryze českou firmou zabývající se vlastní výrobou a realizací předizolovaných potrubních systémů.
Předizolované potrubí pro bezkanálové uložení se vyrábí ve dvou základních variantách:

I. Kompaktní systém - kde médiovodná trubka, izolace a chránička tvoří kompaktní celek, který je při dilatačním pohybu omezován třením v pískovém loži. Tento systém je složen ze tří vrstev pro teplotní rozsah od -200 °C do +140 °C trvalého teplotního zatížení.

Složení předizolovaného potrubí PIP 130
Složení předizolovaného potrubí PIP 130

II. Kluzný systém - médiovodná trubka je kluzně uložena v izolaci z minerální vlny, která s polyuretanem a chráničkou tvoří jeden celek. Dilatační pohyb je nezbytné vykompenzovat použitím axiálních, případně kloubových kompenzátorů. Tento systém je čtyřvrstvý pro teplotní rozsahy od -200 °C až do +180 °C a od -200 °C až do +210, 240, 270 a 300 °C. Izolace je řešena tak, že na přechodu izolačních vrstev dosáhne teplota maximálně +120 °C.

Složení předizolovaného potrubí PIP 180, PIP 300
Složení předizolovaného potrubí PIP 180, PIP 300
Použité materiály »