program
Výrobní program O firmě Certifikáty Reference Ceník Kontakty
1. Předizolované potrubní systémy
2. Ostatní výrobní sortiment
3. Nadokenní roletový překlad
4. Meziokenní izolační vložka MIV IZO
Montážní návod

Meziokenní izolační vložka MIV IZO

Meziokenní izolační vložky jsou určeny k rychlé tj. suché výměně, meziokenních otvorových výplní v sestavě s okny v panelové výstavbě. Přitom splňují požadavky norem na tepelně izolační, protipožární, statické a hygienické vlastnosti.

KLASIFIKACE POŽÁRNÍ ODOLNOSTI:

MIV IZO plní funkci požárně dělící konstrukce s ohledem na požární charakteristiky uvedené v článku 5 ČSN EN 13501-2
EI 60 (i-o) / EW 60 (i-o)
Zkoušená požární odolnost: 75 minut bez porušení.

TEPELNĚ IZOLAČNÍ VLASTNOSTI:

MIV IZO je zařazena do přílohy č. 2, skupiny 08.01 dle NV c. 163/2002 ve znění NV č. 312/2005 Sb.
Svými tepelně izolačními vlastnostmi splňuje požadavek normy (U = 0,30 W/m2K)
Součinitel prostupu tepla: U = 0,26 – 0,30 W/m2K

STATICKÉ VLASTNOSTI:

Konstrukce MIV IZO je provedena dle ČSN 730035. Konstrukce je rámová z Al profilů, které jsou vzájemně spojeny pomocí hliníkových úchytů a nýtu. Rám je připevněn na betonovou konstrukci pomocí kotevních prvků. Profily meziokenních izolačních vložek MIV IZO jsou dimenzovány na statické zatížení A2a).

ROZMĚROVÁ ŘADA MIV, DVOJÍ PROVEDENÍ:

MIV IZO se vyrábí k dodatečné povrchové úpravě (Cetris plus) a s konečnou povrchovou úpravou (Cetris lasur) 600 x 134,5 x 1600 mm
900 x 134,5 x 1600 mm
1200 x 134,5 x 1600 mm
1250 x 134,5 x 1600 mm

PŘEDNOSTI UŽITÍ:

MIV IZO je výrobně přizpůsobena vlastní montáži oken tím, že svislé Al profily umožují zasunutí okna k dorazu a spodní profil je uzpůsoben k zasunutí průbežného parapetu v pásových okenních systémech. Použité nadstandardní materiály zaručují téměř neomezenou životnost a v případe nutnosti jednoduchou výměnu nebo změnu barvy fasádní desky.

MONTÁŽ:

(1) přenášení a vložení na určené místo
(2) uložení a přichycení upevňovacích prvků
(3) odstranění manipulačního popruhu a příprava pro osazení okna
(4) přišroubování rámu okna k MIV IZO
(5) zapravení spár a konečná povrchová úprava

KE STAŽENÍ:
Montážní návod pro MIV (formát PDF, 64 kB)