program
Výrobní program O firmě Certifikáty Reference Ceník Kontakty
1. Předizolované potrubní systémy
2. Ostatní výrobní sortiment
3. Nadokenní roletový překlad
Seznámení s výrobkem
ovládání
rozměrové řady
řez překladem včetně rolety
přednosti proti dodatečně montovaným roletovým skříním
Prefabrikované ostění
typy ostění
Rolety
profily
vodící lišty
4. Meziokenní izolační vložka MIV IZO

Způsob zabudování vodící lišty pod omítku

Určení rozměrů: od hrany překladu po vnější paramet

Zabudování: podomítková lišta se osazuje do drážky (vysekané před osazením oken) tak, aby lícovala s omítkou a po jejím nasazení. Podomítková lišta se přichytí k podkladu pomocí lepící malty (baukleber, ...)

A - podomítková lišta musí 10 mm a vodící lišta 40 mm přečnívá do roletového překladu (3)

B - podomítková lišta pro kombinovanou vodící lištu musí být osazená tak, aby se dotýkala spodní části překladu - omítkové lišty (4)

« Prefabrikované ostění - typy ostění
Rolety - profily »