program
Výrobní program O firmě Certifikáty Reference Ceník Kontakty
1. Předizolované potrubní systémy
Úvod - všeobecné informace
izolační vrstvy
vnější ochranné vrstvy
Potrubí a tvarovky
PIP 130 A, B, C
PIP 180 A, B, C
PIP 210, 240, 270
PIP 300 A, B, C
oblouky, odbočky, redukce, kompenzátory, pevné body
Příslušenství - prostupy, ukončení potrubí, dilatační polštáře
Montážní předpis pro spojování potrubí, konstrukce spojek
Bezpečnostní předpisy
Manipulace, skladování
Podklady pro projekční činnost
Zemní práce
Tepelné ztráty rozvodů - součinitel "k"
Tepelná dilatace PIP
Řešení tepelné dilatace
kompenzační útvary L, Z, U
tepelné předepnutí potrubí
axiální kompenzátory
parní rozvody
Instalační délka, třecí síly, průřezy trubek
Monitorovací systém
2. Ostatní výrobní sortiment
3. Nadokenní roletový překlad
4. Meziokenní izolační vložka MIV IZO
Materiál médiovodného potrubí je odvislý od účelu použití, teploty a charakteru vedeného média, případně od požadavků zákazníků.

Lze aplikovat trubky z materiálů:
        - ocel - základní provedení pro rozvody páry, ÚT
     - PPR - rozvody TUV, studené vody, různých chemikálií
     - PEX - rozvody ÚT (teplotní omezení), TUV
     - měď - rozvody TUV
     - nerezová ocel - rozvody kondenzátu, specielní užití
     - laminát - ÚT, TUV, kondenzátní potrubí
     - pozinkovaná ocel        - rozvody TUV, studené vody
     - polybuten - rozvody TUV, průmyslové rozvody

- ocelová trubka

Tvoří nosnou výrobní řadu pro všechny druhy rozvodů. V základním provedení se užívají ocelové trubky bezešvé hladké dle ČSN 42 575, jakost materiálu 11 353.1.

Charakteristika materiálu:
zkušební tlak 6 MPa
mez kluzu   σk 330 MPa
pevnost   σkt       420 MPa
tažnost   % 5 d
hustota 7,85 kg.dm-3
koef. tep. vod.   λ 75 Wm-1K-1

Mechanické vlastnosti v závislosti na teplotě média:
T E σPt σKt α
[°C] [N/m2] MPa MPa [K-1]
20 2,06 . 105 384,0 278,0 0,990 . 10-5
100 1,99 . 105 372,2 239,5 0,110 . 10-4
150 1,97 . 105 402,4 207,1 0,116 . 10-4
200 1,95 . 105 439,5 206,6 0,121 . 10-4
250 1,91 . 105 453,4 201,3 0,125 . 10-4
300 1,86 . 105 414,5 156,3 0,129 . 10-4
Trubky ocelové svařované
DN d s V M
[mm] [mm] [mm] [dm3m-1] [kgm-1]
20 26,9 2,3 0,39 1,40
25 33,7 2,6 0,64 1,99
32 42,4 2,6 1,10 2,83
40 48,3 2,6 1,46 3,25
50 60,3 2,9 2,33 4,11
65 76,1 2,9 3,88 5,21
80 88,9 3,2 5,35 6,74
100 114,3 3,6 9,01 9,77
125 139,7 3,6 13,79 12,08
150 168,3 4,0 20,18 16,21
175 193,7 4,5 26,79 21,00
200 219,1 4,5 34,67 23,82
250 273,0 5,0 54,33 33,05
300 323,9 5,6 76,80 43,96
350 355,6 5,6 93,16 48,34
400 406,4 6,3 121,80 62,16
450 457,0 6,3 155,10 70,03
500 508,0 8,0 190,12 98,65
600 610,0 8,0 277,10 118,77
DIN 2448, DIN 1629, DIN 2458, DIN 1626
materiál St 37.0

Trubky ocelové bezešvé
DN d s V M
[mm] [mm] [mm] [dm3m-1] [kgm-1]
20 26,9 2,6 0,37 1,56
25 33,7 2,6 0,64 1,99
32 42,4 2,9 1,05 2,83
40 48,3 2,9 1,42 3,25
50 60,3 2,9 2,33 4,11
65 76,1 3,2 3,8 5,75
80 88,9 3,6 5,26 7,58
100 108 4 7,85 10,26
100 114,3 4 8,87 10,85
125 133 4,5 12,07 13,86
125 139,7 4,5 13,42 14,86
150 159 4,5 17,67 17,15
150 168,3 4,5 19,93 18,71
175 193,7 5,6 26,16 25,97
200 219,1 6,3 33,49 33,06
250 273 7 52,68 46,91
ČSN 42 57 10.0; ČSN 42 67 14
V jakostech oceli 11 353.1, 11343, 11 353.3, 12 021.1, 12 022.1
Na rozdíl od univerzálního užití ocelové trubky mají plastové omezené užití především teplotním rozsahem. Ve standardním výrobním sortimentu v provedení plast patří především polypropylen typu 3 (PPR) určený pro rozvody TUV, případně jiné specielní užití.

Charakteristika materiálu:
materiál Hostalen 5216 G.34
zkušební tlak 2,5 MPa
pevnost     σkt       40 N.mm-2
modul pružnosti 800 N.mm-2
hustota 0,895 kg.dm-3
drsnost stěn 0,01 mm
rychlost proudění média 3 m.s-1
koef. tep. roztažnosti     α 1,5.10-4K-1
koef. tep. vodivosti     λ 0,24Wm-1K-1

Rozměrová řada dle norem DIN 8077 a 8078:
D Síla stěny Světlost
rozměry: mm PN 10 PN 16 PN 20 pro PN 20
20 1,9 2,8 3,4 13,2
25 2,3 3,5 4,2 16,6
32 3 4,5 5,4 21,2
40 3,7 5,6 6,7 26,6
50 4,6 6,9 8,4 33,2
63 5,8 8,7 10,5 42
75 6,9 10,4 12,5 50
90 8,2 12,5 15 60

Bondstrand - tyto médiovodné trubky jsou tvořeny epoxydovou pryskyřicí vyztuženou skelným vláknem.
Používají se zejména pro dálkové rozvody ÚT, TUV, pitné vody aj.

Charakteristika materiálu:
pevnost     σkt       54 N.mm-2 při 60 °C
koef. tep. roztažnosti     α 1,8 . 10-5 K-1
koef. tep. vodivosti     λ 0,33 Wm-1K-1
drsnost stěn 0,0053 mm

Maximální přípustná provozní teplota = 120 °C.
Provozní tlaky v závislosti na teplotě až do 6 MPa.

DN d x s Objem hm
mm dm3/m kg/m
25 34,3x3,7 0,6 0,85
40 49,3x3,7 1,4 0,9
50 60,3x3,6 2,2 1,2
80 88,9x3,6 5,2 1,9
100 114,3x4,6 8,7 3
150 168,1x4,6 19,9 4,5
200 219,0x5,1 34,2 6,4
250 273,4x5,1 54,3 8
300 327,1x5,1 77,3 10
350 355,8x5,7 93 12
400 406,7x6,5 122 15

PEX = síťovaný polyetylén

Charakteristika materiálu:
max. teplota média 95 °C
zkušební tlak 1,0 MPa
pevnost     σkt       25-30 N/mm2
modul pružnosti 800 N/mm2
koef. tep. roztažnosti     α 1,4.10-4 K-1
koef. tep. vodivosti     λ 0,38 Wm-1K-1
- odolný proti difuzi kyslíku

Dimenze dle požadavku, tj. DN 20 až DN 110; PN 6, PN 10

POLYBUTEN (PB)

Charakteristika materiálu:
max. teplota média 95 °C
hustota 0,925 g/cm3
mez průtažnosti 17 N/mm2
mez pevnosti v tahu 34 N/mm2
protažení při přetržení 320 %
modul pružnosti 400 N/mm2
koef. tepelné roztažnosti 1,23 x 10-4K-1
tepelná vodivost 0,22 W/mK

DN 25, 32, 40, 50, 63, 75, 90, 110, 125, 140, 160

« Úvod - všeobecné informace Použité materiály - izolační vrstvy »